تبلیغات
دهکده والیبال - برنامه مسابقات جام جهانی 2011 ژاپن
والیبال،تیم ملی والیبال ،عکس های والیبال،آموزش والیبال،اخبار والیبال،والیبال بانوان
داغ کن - کلوب دات کام
تاریخ : شنبه 5 آذر 1390
نویسنده : sohrab sohrabiبرای مشاهده جدول به ادامه مطلب مراجعه فرمایید

سابقات جام جهانی 2011 ژاپن

شماره تیم ها تاریخ ساعت شهر سالن
1 صربستان - آرژانتین 1390/08/29 5:30 ق.بناگویانبپونگایشی
2 لهستان - كوبا 1390/08/29 9:30 ق.بناگویانیپونگایشی
3 ایران - ژاپن 1390/08/2912:50 ب.ظناگویانیپونگایشی
4 چین - امریكا 1390/08/29 5:30 ق.بكاگوشیماكاگوشیما
5 ایتالیا - روسیه 1390/08/29 9:30 ق.بكاگوشیماكاگوشیما
6 مصر - برزیل 1390/08/2912:50 ب.ظكاگوشیماكاگوشیما
7 كوبا - ایران 1390/08/30 5:30 ق.بناگویانیپونگایشی
8 صربستان - لهستان 1390/08/30 9:30 ق.بناگویانیپونگایشی
9 آرژانتین - ژاپن 1390/08/3012:50 ب.ظناگویانیپونگایشی
10 مصر - ایتالیا 1390/08/30 5:30 ق.بكاگوشیماكاگوشیما
11 برزیل - امریكا 1390/08/30 9:30 ق.بكاگوشیماكاگوشیما
12 روسیه - چین 1390/08/3012:30 ب.ظكاگوشیماكاگوشیما
13 ایران - صربستان 1390/09/01 5:30 ق.بناگویانیپونگایشی
14 لهستان - آرژانتین 1390/09/01 9:30 ق.بناگویانیپونگایشی
15 ژاپن - كوبا 1390/09/0112:50 ب.ظناگویانیپونگایشی
16 چین - مصر 1390/09/01 5:30 ق.بكاگوشیماكاگوشیما
17 ایتالیا - برزیل 1390/09/01 9:30 ق.بكاگوشیماكاگوشیما
18 امریكا - روسیه 1390/09/0112:50 ب.ظكاگوشیماكاگوشیما
19 آرژانتین - كوبا 1390/09/03 5:30 ق.باوزاكاسالن اصلی اوزاكا
20 لهستان - ایران 1390/09/03 9:30 ق.باوزاكاسالن اصلی اوزاكا
21 صربستان - ژاپن 1390/09/0312:50 ب.ظاوزاكاسالن اصلی اوزاكا
22 مصر - امریكا 1390/09/03 5:30 ق.باوزاكاسالن اصلی اوزاكا
23 برزیل - روسیه 1390/09/03 9:30 ق.باوزاكاسالن اصلی اوزاكا
24 ایتالیا - چین 1390/09/0312:50 ب.ظكوماموتوكوماموتو
25 ایران - آرژانتین 1390/09/04 5:30 ق.باوزاكاسالن اصلی اوزاكا
26 كوبا - صربستان 1390/09/04 9:30 ق.باوزاكاسالن اصلی اوزاكا
27 ژاپن - لهستان 1390/09/0412:50 ب.ظاوزاكاسالن اصلی اوزاكا
28 روسیه - مصر 1390/09/04 5:30 ق.بكوماموتوكوماموتو
29 چین - برزیل 1390/09/04 9:30 ق.بكوماموتوكوماموتو
30 امریكا - ایتالیا 1390/09/0412:50 ب.ظكوماموتوكوماموتو
31 ایران - امریكا 1390/09/06 5:30 ق.بفوكوئوكافوكوئوكا
32 لهستان - چین 1390/09/06 9:30 ق.بفوكوئوكافوكوئوكا
33 ژاپن - مصر 1390/09/0612:50 ب.ظفوكوئوكافوكوئوكا
34 صربستان - روسیه 1390/09/06 5:30 ق.بهاماماتسوهاماماتسو
35 آرژانتین - برزیل 1390/09/06 9:30 ق.بهاماماتسوهاماماتسو
36 كوبا - ایتالیا 1390/09/0612:50 ب.ظهاماماتسوهاماماتسو
37 ایران - مصر 1390/09/07 5:30 ق.بفوكوئوكافوكوئوكا
38 لهستان - امریكا 1390/09/07 9:30 ق.بفوكوئوكافوكوئوكا
39 ژاپن - چین 1390/09/0712:50 ب.ظفوكوئوكافوكوئوكا
40 آرژانتین - روسیه 1390/09/07 5:30 ق.بهاماماتسوهاماماتسو
41 كوبا - برزیل 1390/09/07 9:30 ق.بهاماماتسوهاماماتسو
42 صربستان - ایتالیا 1390/09/0712:50 ب.ظهاماماتسوهاماماتسو
43 لهستان - مصر 1390/09/08 5:30 ق.بفوكوئوكافوكوئوكا
44 ایران - چین 1390/09/08 9:30 ق.بفوكوئوكافوكوئوكا
45 ژاپن - امریكا 1390/09/0812:50 ب.ظفوكوئوكافوكوئوكا
46 كوبا - روسیه 1390/09/08 5:30 ق.بهاماماتسوهاماماتسو
47 آرژانتین - ایتالیا 1390/09/08 9:30 ق.بهاماماتسوهاماماتسو
48 صربستان - برزیل 1390/09/0812:50 ب.ظهاماماتسوهاماماتسو
49 ایران - برزیل 1390/09/11 5:30 ق.ب‍توكیو‍توكیو
50 لهستان - ایتالیا 1390/09/11 9:30 ق.بتوكیوتوكیو
51 ژاپن - روسیه 1390/09/1112:50 ب.ظتوكیوتوكیو
52 صربستان - مصر 1390/09/11 5:30 ق.بتوكیوتوكیو
53 كوبا - چین 1390/09/11 9:30 ق.بتوكیوتوكیو
54 آرژانتین - امریكا 1390/09/1112:50 ب.ظتوكیوتوكیو
55 ایران - روسیه 1390/09/12 5:30 ق.بتوكیوتوكیو
56 لهستان - برزیل 1390/09/12 9:30 ق.بتوكیوتوكیو
57 ژاپن - ایتالیا 1390/09/1212:50 ب.ظتوكیوتوكیو
58 صربستان - چین 1390/09/12 5:30 ق.بتوكیوتوكیو
59 آرژانتین - مصر 1390/09/12 9:30 ق.بتوكیوتوكیو
60 كوبا - امریكا 1390/09/1212:50 ب.ظتوكیوتوكیو
61 لهستان - روسیه 1390/09/13 5:30 ق.بتوكیوتوكیو
62 ایران - ایتالیا 1390/09/13 9:30 ق.بتوكیوتوكیو
63 ژاپن - برزیل 1390/09/1312:50 ب.ظتوكیوتوكیو
64 كوبا - مصر 1390/09/13 5:30 ق.بتوكیوتوكیو
65 آرژانتین - چین 1390/09/13 9:30 ق.بتوكیوتوكیو
66 صربستان - امریكا 1352/09/1312:50 ب.ظتوكیوتوكیو
موضوعات مرتبط: اخبار ,
برچسب‌ها: والیبال , دهکده والیبال , جام جهانی والیبال , عکس های ام جهانی , تیم ملی والیبال , عکس ورزشی , آموزش والیبال , جام جهانی والیبال ژاپن ,
آخرین مطالب